Mapa stránek


Úvod


Aktuality školy


Třídy ZŠ

       1. třída
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Český jazyk
              Matematika
              Kreslení forem
              Angličtina
              Německý jazyk
       2. třída
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Český jazyk
              Matematika
              Kreslení forem
              Angličtina
       3. třída A
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Shrnutí
              Rytmus roku
              Stavba domu
              Člověk a rostlina
              Český jazyk
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
       3. třída B
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Kreslení forem
              Čtení na pokračování
              Rukodělné činnosti
              Český jazyk
              Matematika
              Stavba domu
              Angličtina
              Němčina
              Hudební výchova
       4. třída
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Člověk a zvíře
              Kreslení forem
              Čtení na pokračování
              Český jazyk
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
       5. třída A
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Kreslení forem
              Čtení na pokračování
              Rukodělné činnosti
              Český jazyk
              Matematika
              Informatika
              Němčina
              Hudební výchova
              Zeměpis
              Angličtina
              Člověk a rostlina
       5. třída B
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Rukodělné činnosti
              Český jazyk
              Matematika
              Anglický jazyk
              Němčina
              Hudební výchova
              Člověk a rostlina
       6. třída
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Člověk a rostlina
              Český jazyk
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
              Výtvarná výchova
              Tělesná výchova
              Dějepis
              Fyzika
              Přírodopis
       7. třída
              Projekt Příběhy našich sousedů
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Kreslení forem
              Český jazyk
              Dějepis
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
              Výtvarná výchova
              Tělesná výchova
              Zeměpis
              Přírodopis
              Fyzika
              Chemie
       8. třída
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Kreslení forem
              Zeměpis
              Výtvarná výchova
              Rukodělné činnosti
              Český jazyk
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
              Tělesná výchova
              Přírodopis
              Fyzika
              Dějepis
              Chemie
              Chemie - 2. epocha
       9. třída
              On-line výuka
              Úkoly a termíny
              Informace
              Kreslení forem
              Český jazyk
              Matematika
              Informatika
              Angličtina
              Němčina - V. Chromá
              Němčina - E. Sokolová
              Výtvarná výchova
              Tělesná výchova
              Dějepis
              Zeměpis
              Fyzika
              Chemie
              Chemie - 2. epocha
              Přírodopis

Volný čas

       TVOŘENÍ - NÁVODY
       INSPIRACE A HRY NA VEN
       RÁDIO družina
              Četba na pokračování
              Zazpíváme si

Rádio Družina


Výtvarný projekt

nahoru